ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası Ticaret Hukuku son yüzyılda ülkeler arasındaki ekonomik,siyasi,sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesini sağlayan küreselleşme süreci sayesinde hukukun temel bir direği haline gelmiştir. Teknolojinin ve ticaret usullerinin değişmesi ve gelişmesi nedeniyle uluslararası ticaretin kurallarında da hızla değişmekte ve gelişmektedir. Hızlı bir şekilde gelişen ve değişen bu hukuk dalında Parlanti Hukuk Bürosu İtalya ile iş yapan Türk müvekkillerine sağlam ve güvenilir hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İtalya’da gümrük işlemlerinden doğan davalar
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları – rekabet hukuku
 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
 • Uluslar arası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
 • Gümrük işlemlerinin çözümü
 • İhracat vesaikinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İthalat işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
 • Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler
 • Uluslar arası sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
 • Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi
 • İtalya’da alacak takibi
 • İtalya’da Türk firmalarına yatırım danışmanlığı
 • İtalya’da deniz ticaret hukuku ve deniz hukuku hakkında danışmanlık