İCRA İFLAS HUKUKU - İTALYA'DA ALACAK TAHSİLATI

Parlanti Hukuk Bürosu İtalyan, Türk ve yabancı şirketlere ve gerçek kişilere İtalya’da sahip oldukları alacaklarının tahsili için uluslararası standartlara göre avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel amacımız, müvekkilimizin alacağına en çabuk ve en etkin bir şekilde kavuşmasıdır. Parlanti Hukuk Bürosu İtalya’da İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı araştırmalar yaparak en uygun ve etkin icra prosedürünü sağlamaktadır.

Bunun için aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize vermekteyiz:

 • Alacağınız öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmeye çalışılması
 • Alacağınız, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, İtalyan Mahkemesi aracılığıyla icra takibi başlatılması
 • Haciz Yoluyla İtalya’da İcra Takibi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takiplerinin Başlatılması
 • İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular
 • Takibin İptali, Ödeme Emri 
 • İcra Emrinin İptali Davaları
 • İcra Davaları İtalya’da tahsil yöntemleri
 • Menfi Tespit Davaları
 • İflas Yoluyla icra Takibi ve İflas Davaları

İcra italyan ve türk avukatı ekibimiz Milano, Roma, Firenze, Bologna, Venedik, Torino, Genova, Napoli  şehirleri dahil İtalya sınırları içerisinde hizmet vermekte olup, info@avvocatoparlanti.it e-mail adresinden veya +39 347 05 26 188 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.