FİKRİ MÜLKİYETİ - İTALYA'DA MARKA PATENT HUKUKU

Fikri Mülkiyet Hukuku sınai haklar ve fikri haklar başlığı altında iki alt gruba ayrılmaktadır. Bu başlıklar altında toplanan haklar marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlerdir. Ofisimiz bu alanda önde gelen hukuk bürolarından birisi olarak sanat ve moda italyan başkenti olan Firenze merkezli olmak üzere İtalya’nin her yerinde marka avukatı ve patent avukatı olarak sınai ve fikri haklar alanında Türkiye vatandaşlarına ve ve Türk şirketlerine hizmet vermekteyiz. Fikri mülkiyet haklarının tescili ve Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilen her türlü idari işlemlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde sınai ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili uyuşmazlıklarda temsil etmekteyiz.

 • Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Kapsamında Sözleşmelerin Hazırlanması, 
 • Tescil İşlemleri
 • Ulusal Patent Başvurusu-Uluslararası Patent Başvurusu
 • İtalya’da Marka avukatı olarak Taklit marka ve tasarımların toplatılması, bu hususta ilgili kişiler aleyhine yapılacak suç duyuruları, her türlü cezai  ve hukuki başvurular, davalar
 • Marka, patent, faydalı model ve tasarım haklarına tecavüz davaları  
 • Tecavüzden kaynaklı maddi tazminat, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları
 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen taklit marka veya tasarımların satışının engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması, erişimin engellenmesi davaları
 • Delil tespitleri
 • Gerçek hak sahipliğinin tespiti
 • Hükümsüzlük davaları
 • Kullanmamaya dayalı iptal davaları
 • Lisans sözleşmeleri
 • Marka,patent,tasarım, faydalı modele yönelik devir sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi
 • Tecavüzün bulunmadığının tespitine ilişkin davalar