Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, gerçek ve tüzel  kişiler arası ilişkileri, o ilişkilerden doğan hakları, edimleri ve ihtilafları konu alır.
PARLANTİ Hukuk Bürosu, İtalyan ve Uluslararası Borçlar Hukuku ve bu çerçevede bağlantılı haksız fiil, sözleşme ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklı her türlü davaların İtalya’da yetkili mahkemelerinde Türk müvekkilleri lehine takip etmektedir. Bu bağlamda İtalya’da haksız fiil, trafik kazası, ifa yükümlülüğün yerine getirilmemesi gibi çeşitli nedenlerle meydana gelen maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla her türlü tazminat davaları, kira akdinden kaynaklı davalar, alım-satımdan kaynaklı davalar ve benzeri davalar takip edilmektedir.