AİLE VE MİRAS HUKUKU

Küreselleşme gelişmeleri nedeniyle aile ve miras hukuku da gittikçe uluslararası bir niteliğini almıştır.

İnsanlar farklı ülkelere yerleşmekte, farklı ülkelerin vatandaşları ile evlenmekte, yurtdışında yatırım yapmaktadır. Bu sebepler için aile ve miras alanında da geçmişte nadiren karşılaştığımız çok narin ve bazen karmaşık uluslararası hukuki mevzuları çok yaygın oldular. 

Parlanti Hukuk Bürosu hem Türkiye hem İtalya’daki aile ve miras hukukundan doğan haklarınızı tespit etmektedir ve korumaktadır.

Aile ve Miras hukuku alanında her türlü çözümün sağlandığı büromuzda örnek olarak aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır:

 

İtalya ve Türkiye’deki evlenmenin koşulları ve hükümleri hakkında danışmanlık

İtalya ve Türkiye vatanadşalrı arasındaki evlenme idari işlemleri hazırlanması

Mal rejimleri ve aile konutu hakkında danışmanlık ve eşlerin yasal haklarının korunması

Boşanmanın koşulları ve sonuçları hakkında danışmanlık 

İtalya’da boşanma davalarının takip etmesi

Boşanan tarafa yönelik korunma önlemlerinin alınması

Soybağı, , velayet, evlat edinme, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık hakkında danışmanlık 

İtalya’da mirasçılık belgesinin alınması

Mirasçılık belgesinin iptali davaları

İtalya’da miras ve miras reddine ilişkin davalar

Miras defteri tutulması

Veraset ilamı çıkartılması

Miras mallarının devrine ilişkin veraset işlemleri

İtalya’da her türlü noterlik işlemlerinde türk müvekkillerine destek ve danışmanlık