İTALYA - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE UYGULANMIŞ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER HUKUKU

Çalışma alanlarımızın en başında uluslararası sözleşmeler ve ticaret anlaşmaları gelmektedir. Ticari hayatın ulusal ve uluslararası oyuncularını, uluslararası satışlar, distribütörlük, acentelik, lisans, finansal kiralama, know-how, tedarik sözleşmeleri, iş ortaklığı kuruluşu ve sair uluslararası ticari anlaşmalarda temsil etmekteyiz.  Bu alanlarda müvekkillerimize danışmanlık hizmetlerimizi sunmaktayız. 

İtalyanca anadilimiz olması ve aynı zamanda hukuk Türkçesi ve Türk hukukunu yüksek seviyede bilmemiz sayesinde İtalya – Türkiye ticaret ilişkilerine dair sözleşmeler ve anlaşmalarını en doğru, en kesin ve en başarılı şeklinde hazırlamakta ve takip etmekteyiz. Bu alanda on yıllık ve fazlası tecrübemiz sayesinde özel teknik bilgimizi ve uzmanlığımızı geliştirdiğimiz için İtalya’da Türk müvekkillerimize sonuca odaklı hızlı ve eksiksiz bir destek vermekteyiz.